Det nya ROT avdraget

Sedan den 1 juli 2009 gäller ”faktura-modellen” för ROT-avdrag. Det innebär att du som hantverkare ska fakturera halva arbetskostnaden för jobbet direkt till kunden, och därefter kräva resterande 50% av skatteverket. Skatteverket betalar därefter ut pengarna till ditt skattekonto.

Det är dock viktigt att du som hantverkare kontrollerar en del saker innan du utför ROT-jobb, så att du inte hamnar i situationer där din ersättning från skatteverket försenas eller uteblir.

Håll koll på att arbetstypen är godkänd för ROT-avdrag. Se lista på godkända arbetsmoment här.

För att du ska kunna få ersättning av skatteverket krävs dessutom:

  • Att sökanden vid beskattningsårets utgång var minst 18 år
  • Att sökanden haft utgifter för ROT-arbete (eller annat hushållsarbete)
  • Att ROT-arbetet eller hushållsarbetet är hänförligt till sökandes hushåll
  • Att sökanden själv äger den bostad där ROT-arbetet utförts
  • Att den som utfört arbetet innehar F-skattsedel

Precis som tidigare gäller maxgränsen 50.000 kr (inkl moms) som maximalt avdragsgillt belopp per ägare och år.

Du kan läsa mer om ROT-avdraget och faktura-modellen här. Via länken hittar du även ett exempel på hur du ska utforma dina fakturor vid ROT-jobb.

Här kan du även ladda hem och skriva ut den blankett som du använder när du ska rekvirera pengar från Skatteverket.

Vi ska göra vårt bästa för att hålla dig med uppdaterad information och vanligt förekommande frågor.