Kvalitetssäkring

Bello.se arbetar för att skapa en så trygg process som möjligt för uppdragsgivare och hantverkare.
God byggkonjunktur och brist på arbetskraft skapar en idealisk situation för mindre seriösa aktörer. Det är en situation som alltför många har dålig erfarenhet av. Den drabbade privatkonsumenten får lida, men även de duktiga och seriösa hantverkarna får lida pga av att hela branschen smutsas ner av de oseriösa aktörerna.

För att skapa en plats där det endast ska förekomma seriösa hantverkare är Bello.se strikta i sin kravprofil för medlemsföretag.

Bello.se kontrollerar så att samtliga anslutna företag har F-skatt och är momsregistrerade. Likaså görs en kreditupplysning och ekonomisk bedömning med hjälp av CreditSafe.

För att ytterligare skapa trygghet och transparens erbjuder Bello.se ett betygsystem där uppdragsgivaren kan läsa betyg på varje enskild hantverkare hon eller han kommer i kontakt med.

Vissa projekt är mer känsliga än andra och inom ex el och våtrum, samarbetar Bello.se med de ledande branschorganisationerna Elektriska Installatörsorganisationen och Byggkeramikrådet. De hantverkare som är medlemmar i respektive branschorganisation får ha branschorganisationens logo synlig i sin profil på Bello.se.