Varför Bello

Det finns flera anledningar till varför Bello.se passar seriösa hantverkare!

Bello.se startade 2005 och har sedan start jobbat för att underlätta livet för både hantverkare och uppdragsgivare som behöver hantverkshjälp.

Grunden till Bello.se lades när en av grundarna skulle bygga om sitt eget hus, och inte kunde hitta ett effektivt sätt att komma i kontakt med de rätta hantverkarna. Onödiga timmar lades på att jaga upptagna hantverkare som ändå inte inte hade tid. En idé om att skapa ett nytt sätt att angripa problemet föddes. Det stod klart att det behövdes nya grepp! Bello.se vänder situationen så att uppdragsgivare inte behöver jaga hantverkare. Istället skapar uppdragsgivaren en uppdragsbeskrivning som matchas mot ett urval av seriösa hantverkare. Tillgänglig hantverkare svarar kunden via mail. Kunden sparar tid. Hantverkaren kan välja sina drömjobb och sparar tid och effektiviserar sin verksamhet.

Utvecklingen har gått stadigt framåt, och trots att det har varit högkonjunktur inom byggbranschen under många år, har Bello.se lyckats att attrahera de rätta hantverkarna. Bello.se gör en kvalitetssäkring av samtliga anslutna hantverkare. Det innebär att vi så långt det bara går gör det omöjligt för skojeri-företag att ansluta sig. De seriösa företagen ser detta som positivt, och därmed har vi skapat en plats för seriösa uppdragsgivare och seriösa hantverkare. Framgången har även visat sig i de ständigt ökande antalen uppdrag som förmedlas varje dag!

Utvecklingen går stadigt framåt och vi på Bello.se jobbar hela tiden med att utveckla vår tjänst så att det ska bli ännu lättare och effektivare för användare och hantverkare. Har du tips på förbättringar får du gärna höra av dig!

Varför Bello.se?

 • På Bello.se kan max 5 firmor svara på samma uppdrag. Hos andra aktörer är det antalet obegränsat. Bello.se ger dig en stor chans att landa jobben du vill ha!
 • Du väljer exakt varifrån och vilken typ av jobb du vill ta emot, och blir inte störd av ”fel” jobb. Det innebär att du kan minska ditt upptagningsområde, spendera mindre tid i bilen och mer tid ute på rätt jobb.
 • Även upptagna firmor får ibland oförutsedda luckor i arbetsschemat. Fyll dessa luckor med rätt jobb från Bello.se.
 • Om din firma ska växa så kan ni öka ert geografiska täckningsområde och öka antalet arbetskategorier ni vill utföra.
 • Eftersom du får en hemsida gratis av Bello.se så får ditt företag en möjlighet att marknadsföra sig ytterligare mot kunder.
 • Du hanterar alla dina uppdrag via ett smart och tydligt backoffice. Du kan spara alla uppgifter kring uppdragsgivarna på ett och samma ställe, du kan printa ut den information du vill och ta bort de uppdragen du inte vill ha kvar!
 • Du är helt anonym på Bello.se fram till att du själv väljer att svara på ett uppdrag. De uppdrag du inte vill svara på, låter du bara vara och ingen kommer störa dig.
 • Eftersom du får alla uppdrag samlade på ett ställe så kan du strukturera ditt arbete bättre, och därmed bli mer effektiv.
 • Genom att ta uppdragen via Bello.se så slipper du bli störd av mobilen på arbetstid, du fixar ju jobben via mail istället!
 • Fler och fler seriösa uppdragsgivare vänder sig till Bello.se för att komma i kontakt med seriösa hantverkare.
 • Bello.se är en billig och effektiv tjänst eftersom vi både levererar dina dröm jobb och din egen proffsiga hemsida!