Tips & Avtal

Det finns en rad viktiga saker att tänka på innan du sätter igång ett projekt!

1. Skriv en så detaljerad uppdragsbeskrivning som möjligt. Följ anvisningarna i formuläret.

2. Skriv avtal. Ett skriftligt avtal som reglerar arbetet och ersättningen är ett måste. På konsumentverkets hemsida kan man ladda ner de gällande avtalen.

3. Om ändringar eller tillägg sker under arbetets gång, se till att få även detta nedtecknat i avtalet.

4. Be hantverkaren om referenser innan du väljer hantverkare.

5. Stirra dig inte blind på priset, det är inte alltid den med lägsta priset som är den mest effektiva. Slutnota, tidsåtgång och kvalitet är ju alla faktorer som bidrar till hur nöjd du blir.

Bello.se agerade som förmedlare av kontakt mellan uppdragsgivare och hantverkare. Som förmedlare kunde Bello.se inte ta på sig ansvaret för hur det enskilda projektet utförs. Ansvaret låg hos beställare och hantverkare. Bello.se jobbade för att skapa en så bra förmedling som möjligt. För att minimera risker och problem så rekommenderade Bello.se samtliga uppdragsgivare att alltid skriva avtal med hantverkaren.